HaraRetail

Giải pháp hợp nhất quản lý kinh doanh chuỗi cửa hàng và kinh doanh online

Pro

Full tính năng cho doanh nghiệp có 2 cửa hàng


300.000đ/tháng chỉ còn

0đ

cửa hàng
nhân viên
 • Pos
 • Bán hàng tại cửa hàng
 • Đổi trả hàng
 • Chuyển ca
 • Tra cứu sản phẩm
 • Tra cứu khách hàng
 • POS Mobile App
 • POS Desktop
 • INVENTORY - FULFILLMENT
 • Sản phẩm
 • Khách hàng
 • Đơn hàng
 • Order Processing Control Standard (OPC chuẩn) Giải pháp xử lý đơn hàng khai thác lợi thế chuổi cửa hàng: Độ phủ, điểm trải nghiệm sản phẩm, nhân viên tại cửa hàng
 • Giao hàng
 • Khuyến mãi
 • Tồn kho
 • Phân quyền theo tính năng
 • Phân quyền trên phạm vi dữ liệu
 • Order Processing Control Advance (OPC Nâng cao) Giải pháp xử lý đơn hàng khai thác lợi thế chuổi cửa hàng: Độ phủ, điểm trải nghiệm sản phẩm, nhân viên tại cửa hàng
  Điều phối đơn hàng theo Workflow O2O
  Gán đơn hàng cho nhân viên
  Phân quyền truy suất đơn hàng
 • DYNAMIC REPORT
 • API
 • Open khi lớn hơn 2 cửa hàng
 • APP STORE
 • Sẵn sàng tích hợp
Thêm nhân viên: +30,000đ/nhân viên Thêm cửa hàng: +200,000đ/cửa hàng

Advance

Hỗ trợ thêm khả năng xử lý đơn hàng đa chi nhánh mạnh mẽ


600.000đ/tháng chỉ còn

300.000đ
tháng

cửa hàng
nhân viên
 • Pos
 • Bán hàng tại cửa hàng
 • Đổi trả hàng
 • Chuyển ca
 • Tra cứu sản phẩm
 • Tra cứu khách hàng
 • POS Mobile App
 • POS Desktop
 • INVENTORY - FULFILLMENT
 • Sản phẩm
 • Khách hàng
 • Đơn hàng
 • Order Processing Control Standard (OPC chuẩn) Giải pháp xử lý đơn hàng khai thác lợi thế chuổi cửa hàng: Độ phủ, điểm trải nghiệm sản phẩm, nhân viên tại cửa hàng
 • Giao hàng
 • Khuyến mãi
 • Tồn kho
 • Phân quyền theo tính năng
 • Phân quyền trên phạm vi dữ liệu
 • Order Processing Control Advance (OPC Nâng cao) Giải pháp xử lý đơn hàng khai thác lợi thế chuổi cửa hàng: Độ phủ, điểm trải nghiệm sản phẩm, nhân viên tại cửa hàng
  Điều phối đơn hàng theo Workflow O2O
  Gán đơn hàng cho nhân viên
  Phân quyền truy suất đơn hàng
 • DYNAMIC REPORT
 • API
 • Open khi lớn hơn 2 cửa hàng
 • APP STORE
 • Sẵn sàng tích hợp
Thêm nhân viên: +30,000đ/nhân viên Thêm cửa hàng: +200,000đ/cửa hàng

New Retail